Make your own free website on Tripod.com

Back Home Up Next

 

PEMILIHAN TUMBUHAN LANDSKAP

 

Berbeza mengikut corak pencabangan dahan
dan ranting sesuatu tumbuhan
 

Di antara rupa bentuk pokok adalah:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home ] Perkembangan Landskap Di Malaysia ] [ Rekabentuk Landskap ] Fungsi Fekabentuk ] Elemen Dalam Landskap ]